Rekisteriseloste / Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ålandsmejeriet Finland Ab Oy, Ahtonkaari 3, 21420 Lieto, puh. 0403 400 700 (arkisin 8-16)

Rekisterin nimi

Ålandsmejeriet Finland Ab Oy:n asiakas/kuluttajarekisteri. Rekisterin asianmukaisesta käsittelystä vastaa yrityksen tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito, asiakastiedustelut, rekrytointi, asiakasinformaation toimittaminen sekä Ålandsmejeriet Finland Ab Oy:n tuotteita ja palveluja koskevien yhteydenottojen käsittely. Lisäksi yhteystietoja käytetään mahdollisen kilpailun palkintojen arvontaan ja mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen.

Tiedot tallennetaan rekisteriin palautteen dokumentoimiseksi, palautteen selvittämistä varten sekä mahdollisten riitatilanteiden varalta. Tietoja käsittelevät henkilöt, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidyt ovat Ålandsmejeriet Finlandin tuotteita ostaneita asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä kuluttajapalveluun tai osallistuneet kampanjaan tuote- tai muun informaation tai palkinnon saamiseksi.

Rekisteröidyistä tallentuvat nimi, osoite, matkapuhelinliittymän numero, sähköpostiosoite,  tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, palvelutiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla.)

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja rekisterin ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin, käyttöoikeuksin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ålandsmejeriet Finland Ab Oy, ”rekisteritietojen tarkistus/korjaus”, Ahtonkaari 3, 21420 Lieto.

Tietojen säilytys- ja poisto-oikeus

Tietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Ålandsmejeriet Finland on määritellyt tietojen poistoajaksi 24kk. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yritystä poistamaan tiedot rekisteristään.

Tekniset häiriöt

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.