ÅCA on valittu vuoden yritykseksi Ahvenanmaalla 2012

Årets företag Ålands företagarförening rf eli Ahvenanmaan yrittäjien yhdistys on nyt jakanut 22. kerran  kunniamaininnan Vuoden yritys. Tänä vuonna vuoden yritys on ÅCA, joka on onnistuneen tuotekehittelyn myötä kehittänyt vientiä ja panostanut huomattavasti ympäristöön biokaasulaitoksen muodossa. 

Tuomariston päätöksen taustalla:

ÅCA on perinteisenä elintarvikeyrityksenä onnistunut  määrätietoisella laatupanostuksellaan ja tuotekehittelyllään menestymään alalla jota dominoi suuret monikansalliset yritykset.

Yritys on merkittävä paikallinen työnantaja joka tuo edellytyksiä paikallisten tuotteiden kysynnän säilymiselle. Nykyään ruoan alkuperällä on suuri merkitys, jolloin yrityksen pienikokoisuus ja tuottajien läheisyys on merkittävä kilpailuetu. 

ÅCA on panostanut vientiin ja myyntiin manner Suomessa, sillä kotimarkkinat ovat rajalliset. Tämä on huomattavasti vaikuttanut kannattavuuteen ja luonut tasapainoa yrityksen omistajille. Avaintekijänä on palkittuja tuotteita.

ÅCA on erottuvalla tavalla toteuttanut merkittävän ympäristöpanostuksen rakentamalla oman biokaasulaitoksen Gastronomen, joka käyttää yrityksen jäännösjätettä polttoaineena, vähentää siten kuljetuskustannuksia ja korvaa fossiiliset polttoaineet.

Lue lisää yrityksestä täällä: http://www.aca.ax

kuva vuoden yritys